Przy odrobinie samozaparcia udało mi się stworzyć szablon projektu Qooxdoo, który wspiera dwie aplikacje w jednym projekcie. Chodziło o to by mieć dwie strony html z rożnymi aplikacjami (logowanie i strona aplikacji), więc żaden tam widzimiś a potrzeba chwili... ważne było by aplikacje korzystały ze wspólnych zasobów oraz jedna korzystała z kodu drugiej, nie wspomnę o tym by zachować ład i porządek w repozytorium.

Moje wskazówki:

1) skryptu generate.py nie modyfikujemy (nie ma takiej potrzeby)

2) tworzymy odrębne katalogi dla żródeł kodu, plików językowych i konfiguracji builda tj:

-- build
-- cfg-login
-- cfg-main
-- source
  `-- class-main
  `-- class-login
   |-- resource
   |-- login
   |-- main
   |-- script
  `-- translation-main
  `-- translation-login


3) plik manifestu (Manifest.json) MUSI być zawsze w tym samym katalogu co plik konfiguracji (config.json). Nie udało mi się zmusić qooxdoo do zmiany nazwy pliku manifestu co wymusiło niestety kolejne zmiany w konfiguracji. Umieszczamy je odpowiednio w folderach cfg-login i cfg-main

4) Manifest każdej z aplikacji musi deklarować odrębną nazwę aplikacji, a sekcja 'provides' deklarować odpowiednie ścieżki poprzedzone prefixem '..'

"provides" :
{
"namespace" : "openfileresa",
"encoding" : "utf-8",
"class" : "../source/class-login",
"resource" : "../source/resource",
"translation" : "../source/translation-login",
"type" : "application"
}


5) W pliku konfiguracyjnym należy predefiniować zadane 'build-files' by nadpisać property 'source' i ewentualnie wskazać właściwy plik html do skopiowania...

"build-files" :
{
 "copy-files" :
 {
  "files" :
  [
   "login.html"
  ],
  "source" : "../source"
 }
}

6) pozostaje tylko pamiętać by używając generatora podać ścieżkę do właściwego pliku konfiguracji; na przykład w zadaniu Ant-a:

<target name="compile-login-page">
<exec dir="." executable="${PYTHON_PATH}" logerror="true">
<arg value="${SOURCE_DIR}/generate.py" />
<arg value="-c" />
<arg value="cfg-login/config.json" />
<arg value="build" />
</exec>
</target>